Zbornici

  1. Ko je ovde lud? (zbirka priča), priredio: Aleksandar Gatalica. Kreativni centar, Beograd, 2010.
  2. Leksikon božjih ljudi (zbirka priča), priredili: Slavoljub Marković i Vasa Pavković. Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  3. 21 za 21 (antologija srpske priče s početka novog veka), priredio: Vasa Pavković. Agora, Zrenjanin, 2011.
  4. U znaku vampirice (antologija ženskih priča o krvopijama), priredio: Goran Skrobonja. Paladin, Beograd, 2012.