Literatura

Andrejević, A. (1965): Manastir Moštanica pod Kozarom, Starinar XIII–XIV za 1962–1963. Beograd.
Andrejević, A. (1976): Pretvaranje crkava u džamije, Zbornik likovnih umetnosti Matice srpske. Novi Sad.
Babić, A. (1972): Iz istorije srednjovekovne Bosne. Sarajevo.
Benac, A. i sar. (1966): Kulturna istorija Bosne i Kulturna istorija Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
Bogićević, V. (1975): Pismenost u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: „Veselin Masleša“.
Bošković, Đ. (1976): Arhitektura srednjeg veka. Beograd.
Veselinović, L. R. (1966): Istorija srpske pravoslavne crkve sa narodnom istorijom, knjiga I (1219–1766). Beograd.
Vujasinović, S. (1933): Manastir Moštanica.
Vujasinović, S. (1933): Manastir Moštanica. Sarajevo.
Giljferding, A. F. (1972): Putovanje po Hercegovini, Bosni i Staroj Srbiji. Sarajevo.
Dinić, M. (1978): Srpske zemlje u srednjem veku, istorijsko-geografske dstudije. Beograd.
Zirojević, O. (1984): Crkve i manastiri na području Pećke patrijaršije do 1683. godine. Beograd.
Jireček, K. (1984): Istorija Srba, Prva knjiga, do 1537. godine (Politička istorija). Beograd: „Slovo Ljubve“.
Jireček, K. (1984): Istorija Srba, Druga knjiga (Kulturna istorija). Beograd: „Slovo Ljubve“.
Kajmaković, Z. (1971): Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini. Sarajevo.
Kajmaković, Z. (1972): Odsjaji moravske umetnosti u Bosni (301–305), u: Moravska škola i njeno doba. Beograd.
Kajmaković, Z. (1972): Oko problema datacije pravoslavnih manastira u sjeveroistočnoj Bosni sa posebnim osvrtom na Papraću, Naše starine XIII (149–171). Sarajevo.
Kajmaković, Z. (1977): Georgije Mitrofanović. Sarajevo: „Veselin Masleša“.
Kajmaković, Z. (1983): Novootkrivene freske XVI veka u crkvi Manastira Gomionice (117–136), Zbornik za likovne umetnosti 19. Novi Sad.
Kanic, F. (1985): Srbija, zemlja i stanovništvo, od rimskog doba do kraja XIX veka, Prva knjiga. Beograd: SKZ.
Kovačević, J. (1889): Opis manastira Gomionice i njegovih starina, Dabrobosanski istočnik.
Kočić, P. (1952): „Zmijanje“, Odabrane strane II. Beograd
Mazalić, Đ. (1938): Kratak izveštaj o ispitivanju starina crkava manastira Ozrena, Tamne, Papraće i Lomnice. Sarajevo: Glasnik ZM.
Mazalić, Đ. (1965): Slikarska umjetnost Bosni i Hercegovini u tursko doba (1500–1878). Sarajevo.
Mazalić, Đ. (1967): Leksikon umjetnika slikara, vajara, graditelja, zlatara, kaligrafa i drugih koji su radili u Bosni i Hercegovini. Sarajevo.
Mazalić, Đ. i M. Filipović (1950): Manastir Papraća u Bosni (96–114). Spomenik SAN XCIX. Beograd.
Mazalić, Đ. i M. Filipović (1950): Manastir Tavna (115–140), Spomenik SAN XCIX. Beograd.
Mazalić, Đ. i M. Filipović (1951): Manastir Ozren (89–123), Spomenik SAN CI. Beograd.
Maksimović, J. (1987): Mileševa i bosanska minijatura, Mileševa u istoriji srpskog naroda. Beograd: SANU.
Mirković, M. (1965): Pravni položaj i karakter srpske crkve pod turskom vlašću (1459–1766). Beograd.
Momirović, P. (1969): Da li su manastir Gomionicu osnovali Mileševci (127–133), Naše starine XII. Sarajevo.
Nilević, B. (1990): Srpska pravoslavna crkva u BiH do obnove Pećke patrijaršije. Sarajevo: „Veselin Masleša“.
Petar Kočić, Dokumentarna građa (1967). Sarajevo: Muzej književnosti Bosne i Hercegovine.
Petković, V. (1925): Natpisi i zapisi u starim srpskim crkvama, Starinar II. Beograd.
Petković, R. V. (1950): Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda. Beograd.
Petković, S. (1965): Zidno slikarstvo na području Pećke patrijaršije (1557–1614). Novi Sad.
Radojčić, S. (1960): Staro srpsko slikarstvo. Beograd.
Samardžić, R. (1975): Mehmed Sokolović. Beograd: SKZ.
Slijepčević, Đ. (1991): Istorija Srpske pravoslavne crkve, Prva knjiga: Od pokrštavanja Srba do kraja XVIII veka Beograd: BIGZ.
Stanojević, S. (1926): Istorija srpskog naroda. Beograd.
Ćorović, V. (1925): Bosna i Hercegovina. Beograd.
Ćirković, S. (1964): Istorija srednjovekovne bosanske države. Beograd.
Ćorović, V. (1925): Bosna i Hercegovina. Beograd: Grafički zavod „Makarije“.
Filipović, M. (1940): Manastir Vozuća u Bosni. Skoplje.
Filipović, M. (1950): Stari srpski zapisi i natpisi iz severoistočne Bosne, Spomenik SAN XCIX. Beograd.
Filipović, M. i Đ. Mazalić (1950): Manastir Tamna, Spomenik SAN XCIX. Beograd.
Filipović, S. M. i Đ. Mazalić (1951): Crkva Lomnica u Bosni, Spomenik SAN CI, Nova serija 3. Beograd.
Šamić, M. (1981): Francuski putopisci u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću (1836–1878) i njihovi utisci o njoj. Sarajevo: „Veselin Masleša“.
Šematizam Srpske pravoslavne eparhije zvorničko-tuzlanske (1977). Tuzla.
Šuput, M. (1984): Srpska arhitektura u doba turske vlasti, 1459–1690. Beograd.
Šuput, M. (1991): Spomenici srpskog crkvenog graditeljstva XVI–XVII vek. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za istoriju umetnosti.