Kritike, recenzije

  1. Pisci u kritici – Laura Barna: „Smeh i suze“ (o knjizi priča „Potomci odbijenih pro­saca“ Ene­sa Halilovića, Rad, Beograd 2004). – Sa­noptikum, elek­tronski časopis za kul­turu, umjetnost i društvo Bošnjaka – San­džak, Srbija. – jun/jul 2004.
  2. Laura Barna: Vasa Pavković:Kroz galerije“ (recenzija knjige likovnih kritika „Kroz galerije“ književnika Vase Pavkovića. – 20. oktobar 2008).
  3. Laura Barna: „Nihilum album“ (recenzija romana Branka Miloradovića: „Iris“, jun 2009).