Besede na uručenju nagrada

  1. Korifej novog – Laura Barna (Beseda na uručenju nagrade „Milutin Uskoković“ za 2007. u Užicu). – „PolitikaKultura, umetnost, nauka, subota, 10. maj 2008. God. LII, br. 4, str. 09.
  2. I… gde će biti sutra? – Laura Barna (Beseda na uručenju nagrade „Milutin Uskoković“, 24. aprila 2008). Međaj, časopis za književnost, umetnost i kulturu (Užice, decembar 2008). – God. XXVIII, br. 69–70, str. 169–170.
  3. Hod po vodenim cvetovima Laura Barna (Beseda na uručenju nagrade „Branko Ćopić“ za 2008. u SANU, Beograd). „Večernje novosti“, Kulturni dodatak, Beograd, sreda, 29. april 2009. Godina LVI, str. 21.