Autopoetički tekstovi

  1. Laura Barna, „Hod po špagi“. Iskustva. – Savremeni udžbenik, nova serija, brojevi 14–15, decembar 2008 – mart 2009. God. IV, str. 18–21. Beograd: Zavod za udžbenike.
  2. Laura Barna, „Tragika kao sudbonosni sukob“. – „Bestseler“ (Beograd), novine za kulturu, 20. februar 2009. God. IV, br. 76, str. 3.